Nadchodzące wydarzenia:

W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń.

Nowi użytkownicy

Zmiana podświetlenia w mk1 [Maxiu]

Niebieskie podświetlenie kokpitu w Punto Mk1

Niezbędne materiały:
- 15 niebieskich diód LED 3 mm 1000 mcd;
- 5 niebieskich diód LED 5 mm 2000 mcd;
- 9 metalowych oporników warstwowych 430 Om 1/4 W
- 4 pierścienie montażowe dla diód LED 5 mm (wbudowane w centralną konsolę).

I. Podświetlenie włączników urządzeń dodatkowych na konsoli centralnej.

W pierwszej kolejności należy silniejszym pociągnięciem wysunąć środkowe pokrętło, służące do regulacji prędkości nawiewu. Pod tym pokrętłem ukryta jest śruba imbusowa 3mm, która wraz z dwoma pozostałymi mocuje środkowy panel konsoli centralnej. Wszystkie trzy śruby są wskazane strzałkami na poniższym zdjęciu.

Po odkręceniu środkowej części konsoli centralnej widoczne są cztery śruby imbusowe 3 mm mocujące górną część konsoli centralnej wraz z kratkami nawiewów i listwą włączników urządzeń dodatkowych.

Po zdemontowaniu górnej części konsoli centralnej można przystąpić do demontażu listwy z włącznikami urządzeń dodatkowych. W tym celu należy odkręcić pięć śrub umieszczonych w tylnej ścianie listwy.

Następnie należy wylutować płytkę w dwóch miejscach wskazanych strzałkami, co pozwoli wyjąć ją z obudowy i odwrócić na drugą stronę.

Teraz wystarczy w miejsce oryginalnych diód wlutować niebieskie diody LED.

Po ponownym montażu całości, podświetlenie włączników prezentuje się jak na poniższym zdjęciu.

II. Podświetlenie włączników elektrycznie sterowanych szyb i sterowania elektrycznie ustawianych lusterek.

Na początku należy podważyć i wyciągnąć panel z włącznikami umieszczony w uchwycie przednich drzwi.

Następnie należy wymontować wszystkie włączniki z oprawy.

Po otwarciu przełącznika elektrycznie ustawianych lusterek należy odnaleźć dwie zielone diody. W tym celu należy odlutować widoczną poniżej płytkę.

W miejsce zielonych diód należy wlutować odpowiednio pozaginane niebieskie diody LED. Należy zwrócić uwagę na biegunowość diód. Obie diody są połączone szeregowo. Dlatego też biegun ujemny pierwszej diody powinien być połączony z biegunem dodatnim drugiej diody.

Odpowiednio zagięte i przylutowane diody powinny bez problemu pasować do fabrycznych mocowań. Następnie należy ponownie przylutować płytkę i zmontować przełącznik w całość.
W przypadku przełączników elektrycznie sterowanych szyb i szyberdachu postępowanie jest identyczne. Po wylutowaniu płytki widać na niej dwie małe diody LED i oporniki. Należy je wymienić na przygotowane wcześniej diody niebieskie i oporniki lub.
Poniżej przedstawiono rozwiązanie, w którym całkowicie usunięto płytkę, a w jej miejsce wstawiono dwie niebieskie diody LED i opornik na minusie. Na zdjęciu zaznaczono "+" i "-". Najpierw należy przylutować opornik, a następnie do jego dodatniego bieguna dolutowuje się szeregowo diody LED o dużym kącie świecenia.

Po ponownym montażu całość wygląda tak, jak na poniższym zdjęciu.

III. Podświetlenie zegarka elektronicznego.

Kolejnym krokiem będzie zmiana barwy podświetlenia zegarka elektronicznego umieszczonego w konsoli sufitowej.

Po demontażu obudowy lampy oświetlenia wnętrza mamy łatwy dostęp do wyświetlacza LCD zegarka. Należy zwrócić uwagę na to, żeby delikatnie obchodzić się z czułym wyświetlaczem LCD. Należy usunąć spod niego zieloną folię odpowiadającą za oryginalny kolor podświetlenia zegarka.

Do płytki zamocowana jest żarówka. Należy ją wyjąć, a w miejscu jej mocownia przylutować dwa krótkie kable i sprawdzić ich biegunowość. Następnie należy do nich przylutować opornik i niebieską diodę LED tak zagiętą, aby ukierunkować jej światło na wyświetlacz LCD zegarka. Przylutować ponownie płytkę pamiętając o tym, żeby umieścić na tylnej ściance wyświetlacza coś, co pozwoli na rozproszenie światła diody. Może to być na przykład kawałek kartki papierowej.

Po ponownym montażu konsoli sufitowej, zegarek prezentuje się tak, jak na poniższym zdjęciu.

IV. Podświetlenie pokręteł nawiewów w konsoli centralnej.

Czarna folia z wyciętymi wzorami i cyframi jest umieszczona międzu przeźroczystą i białą warstwą plastiku.

Należy przwiercić ostrożnie osłonę z białego plastiku umieszczoną po wewnętrznej stronie środkowej części konsoli centralnej w celu jej oddzielenia od tej konsoli. Pod osłoną tą znajduje się folia malowana trzema kolorami: niebieskim, czerwonym i zielonym. Kolor zielony jest odpowiedzialny za barwę, z jaką podświetlone są wzory i cyfry opisujące pokrętła nawiewów. Aby pozbyć się tej zielonej farby należy posłużyć się pałeczkami kosmetycznymi nawilżonymi płynem hamulcowym. Miejsca pomalowane na zielono należy zwilżyć płynem hamulcowym i odczekać 30 do 60 minut. Następnie należy usunąć resztki zielonej farby przy pomocy pałeczek nawilżonych w płynie hamulcowym. Najlepszym sposobem jest nakierowanie ich prostopadle do miejsca, z którego ma być usunięta farba i pokręcanie nimi dookoła ich osi. W ten sposób folie są już gotowe. Należy teraz ponownie połączyć osłonę z białego plastiku ze środkową częścią konsoli centralnej. Należy jeszcze przygotować podświetlenie pokręteł składające się z dwóch niebieskich diód LED 5 mm. W tym celu kabel wyprowadza się z miejsca mocowania oryginalnej żarówki podświetlającej pokrętła. Najpierw należy przylutować do nich opornik, a następnie dolutowuje się do niego szeregowo diody LED o dużym kącie świecenia. To samo należy zrobić w miejscu mocowania drugiej żarówki podświetlającej pokrętła.
Może się zdarzyć, że diody przepalają się. Gdy dzieje się tak należy wbudować w układ dodatkową diodę typu 1n 4148, przylutowując ją na katodę (krótszą "nogę") drugiej w kolejności diody LED (opornik - LED - LED - dioda).
Tak oto prezentuje się podświetlenie pokręteł nawiewów po ponownym montażu konsoli centralnej.

V. Podświetlenie zegarów.

Niezbędne materiały:
- tarcze zegarów przystosowane do niebieskiego podświetlenia;
- cztery folie elektroluminescencyjne (dla Punto GT)
- jeden inwenter folii elektroluminescncyjnych;
- dwa regulatory napięcia;
- komplet koszulek termokurczliwych.


Na początku należy wymontować zegary z deski rozdzielczej wykręcając umieszczone naokoło nich śruby imbusowe.

Następnie należy bardzo delikatnie wysunąć wskazówki najlepiej posługując się dwoma śrubokrętami, którymi podważa się wskazówkę na przemian z dwóch stron zsuwając ją z trzpienia.

Po zdemontowaniu wskazówek należy sunąc standardowe tarcze zegarów. Nowe tarcze podkleja się folią elektroluminescencyjną w ten sposób, by zakryła ona wszelkie symbole i cyfry wycięte w tarczach zegarów, pamiętając jednak o otworach na trzpienie wskazówek.

Po przygotowaniu nowych tarcz zegarów należy przylutować w jedno z miejsc oryginalnego podświetlenia zegarów, kabel o długości około 50 cm. Następnie prowadzi się go wokół całego zestawu zegarów, przylutowując do niego kable wychodzące z każdej folii elektroluminescencyjnej.

Poniższy schemat przedstawia sposób włączenia w obwód inwentera i regulatora napięcia.

Przed zaizolowaniem połączeń i ponownym montażem wszystkiego należy sprawdzić poprawność działania podświetlenia zegarów. Należy uważać, żeby nie dotykać niezaizolowanych połączeń ponieważ mogą tam powstawać natężenia rzędu 110 V.

Montując ponownie wskazówki należy zwrócić uwagę na ich właściwe połączenie. W tym celu dobrze jest przed demontażem zaznaczyć sobie ich położenie na skali każdego z zegarów. Oczywiście w sposób umożliwiający później łatwe pozbycie się tych znaków. Poziom paliw najłatwiej będzie ustalić po zatankowaniu pełnego zbiornika paliwa. W celu ustawienia wskazówki prędkościomierza potrzebna jest pomoc drugiego auta, a położenie wskazówki ustala się poprzez porównanie prędkości, z jaką poruszają się oba samochody. Wskazówkę obrotomierza najlepiej ustawia się na wolnych obrotach ciepłego silnika, porównując je z danymi fabrycznymi.

Tak wyglądają gotowe zegary w ciemności.

Manual zaczerpnięty ze strony: http://blaueslicht.timof.de/ Tłumaczenie Maxiu

Your rating: Brak Average: 5 (8 votes)