Nadchodzące wydarzenia:

W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń.

Nowi użytkownicy

Jeżeli naprawiłeś coś sam, dokonałeś modyfikacji zgodnie z prawem, chcesz się tym z nami podzielić. Możesz przesłać manuala z tej czynności do nas a my opublikujemy go na naszych stronach. Jeżeli chcesz pomóc rozbudowywać nasza bazę wiedzy to prześlij Swój manual na adres admin(at)punto.org.pl
Prosimy o przesyłanie materiałów w formie pliku tekstowego i osobnych zdjęć ponumerowanych w kolejności umieszczania w manualu.

Model 176 - czyli mk1

Model 188 - czyli mk2 i mk2fl